Na co powinien zwrócić uwagę podatnik, dokonując wyboru druku PIT?

Na samym początku dokonywania samodzielnego rozliczenia podatkowego, podatnik staje przed koniecznością dokonania wyboru odpowiedniego formularza podatkowego. Czym powinien kierować się w takiej sytuacji, aby złożyć w Urzędzie Skarbowym poprawne rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

rozliczenia pit zdjęcie

Rozliczenie roczne podatnika powinno być dokonane na druku podatkowym odpowiednim dla źródła pozyskiwania przez niego dochodów lub przychodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Druki Pity różnią się pomiędzy sobą konstrukcją rozliczenia. Między innymi, podatnik musi mieć świadomość, że aktualny pit musi wskazywać na odpowiednią podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór odpowiedniego rozliczenia PIT może być kłopotliwy, zwłaszcza, jeśli podatnik po raz pierwszy rozlicza się z fiskusem z ubiegłorocznych dochodów lub przychodów. Jak poprawnie wybrać druk PIT? Na jakie kwestie należy przy tym zwracać szczególną uwagę?

Jak wybrać druk PIT na rozliczenie podatkowe?

Pierwszym krokiem na drodze do poprawnego rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jest wybór formularza podatkowego. Druk PIT musi odpowiadać metodzie opodatkowania i źródłom przychodu lub dochodu, jaki pozyskał podatnik w poprzednim roku podatkowym. Do wyboru generalnie mamy kilka druków podatkowych PIT:

 • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych),
 • PIT-40 przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
 • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
 • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
 • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Najpopularniejsze druki podatkowe

Na ogół podatnicy rozliczają się z wykorzystaniem PIT-36 lub PIT-37. Oba formularze odpowiadają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. W takich przypadkach wypełniają albo rozliczenie PIT-37 dla osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, albo rozliczenie PIT-36, gdy dochody te są opodatkowane skalą podatkową, ale jednocześnie były pozyskiwane bez pośrednictwa płatnika. Zarówno PIT-37, jak i PIT-36 za podstawę opodatkowania biorą dochód podatnika, czyli różnicę pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania.

Obie deklaracje, co warto podkreślić, pozwalają na zastosowanie licznych ulg i preferencji podatkowych. Można je złożyć jako deklarację wspólną z małżonkiem lub jako rozliczenie roczne osoby samotnie wychowującej dziecko. Dzięki temu można skutecznie zmniejszyć zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa. Chcąc zastosować ulgi i odliczenia podatkowe w drukach Pity wypełnianych w ramach rocznego rozliczenia podatkowego należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy podatnik spełnia wszystkie kryteria wykorzystania danej preferencji w praktyce w swoim druku PIT. Zarówno PIT-37 jak i PIT-36 umożliwiają skorzystanie z opcji przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz z kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł, obniżając tym samym swoje zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa.

Metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Generalnie wyróżnia się cztery metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%,
 • opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19%, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • opodatkowanie na podstawie karty podatkowej.
 • Ryczałtowe formy opodatkowania przychodów dotyczą nie tylko działalności gospodarczej, ale i najmu prywatnego, czy pozyskiwania dochodów kapitałowych.

Polityka Prywatności